DAGENS PRIS på farget diesel (14.07.2022): 

KR 19,48

VI HAR REN DIESEL! Våre tanker blir regelmessig kontrollert av RENDIESEL.NO

Det er viktigere at dieselen er ren, enn billig. Dårlig diesel kan skape driftsstans, farlig situasjoner på havet og dyre konsekvenser for båt og motor. 

Vi er åpne 24/7, tar Visa og Mastercard. 

Vårt anlegg leverer diesel av beste kvalitet med spesifikasjonen EN590.