DAGENS PRIS på farget diesel (13.04.2022): 

KR 16,75

Tusen takk for at drivstoff bryggen kun brukes til tanking. 

Hvis du "SKAL BARE" har vi egne plasser for dette, sjekk med havnevakten.

VI HAR REN DIESEL! Våre tanker blir regelmessig kontrollert av RENDIESEL.NO

Det er viktigere at dieselen er ren, enn billig. Dårlig diesel kan skape driftsstans, farlig situasjoner på havet og dyre konsekvenser for båt og motor. 

Vi er åpne 24/7, tar Visa og Mastercard. 

Vårt anlegg leverer diesel av beste kvalitet med spesifikasjonen EN590.