HANKØ MARINA - H A V N E R E G L E M E N T 

Oppdatert: 4/12-2021

 1. Båtplassen kan kun disponeres av Leier. Leier har ikke rett til fremleie, låne ut plassen eller overdra denne leieavtalen uten Utleiers skriftlige forhåndssamtykke. Koden til bryggedøren skal ikke deles ut, men leier må låses opp for besøkende som skal inn på bryggen.
 2. Båtplassen er ment som normal privat båtbruk, ikke for håndtering av byggeprosjekter/matriell/osv. Dette gjelder også store arrangementer/selskaper/fester osv. Hankø Marina kan heller ikke brukes som mottaker av vare leveringsadresse. Usikker på dette, kontakt Utleier på mail. 
 3. I helgene, i juni, juli og august er det vedlig mange kunder/besøkende som bruker marinaen. Vi alle må ta hensyn til hverandre og følge gjeldene havnereglemet, skiltingen og marinaens ansatte. VIKTIG: Havnereglementet må leier informere alle brukerne av båten om, slik at alle kjenner til disse.
 4. Vi ønsker en tyverisikker marina. Portene til bryggene skal holdes lukket og låst, hele døgnet. 
 5. Båtplassen gjelder for den båt den er tildelt. Bytte av båt skal forhåndsgodkjennes av Utleier. 
 6. Båtplassen skal være dimensjonert for den aktuelle båt. Viser det seg at det er valgt for liten båtplass, vil Leier bli tilbudt større plass i den utstrekning det er tilgjengelig. 
 7. Sommersesongen regnes fra 15. april til 1. oktober. Da må alle båtene være flyttet. Da begynner vintersesongen. Ønsker du også å ligge utenfor sommersesesong perioden, kan dette bestilles av utleier på mail.
 8. Båter i anlegget må være ansvarsforsikret, sjødyktig og ligger for eiers/Leiers regning og risiko. Båtplassen kan sies opp på grunn av manglende sjødyktighet med øyeblikkelig virkning. Fall på seilbåter skal festes slik at de ikke lager støy. Det er ikke tillatt å grille/åpne flammer på bryggene/eiendommen.
 9. Bruker av båtplassen er ansvarlig for skader på brygge og fortøyningsbommer utover normal slitasje. 
 10. Båtene skal fortøyes skikkelig med gummifjæravlastere og nødvendig spring. Stålfjærer tillates ikke. Fortøy alltid for storm. Ved storm eller annet ekstremt vær må leier passe på slik båten at det ikke oppstår skader. Oppstår det skader som leiers båt har forårsaket belastes dette leieren.  
 11. Eksemple på koorekt fortøyning. Gjelder spesielt på båter på 4 m plasser og større båter. SE BILDE NEDENFOR.
 12. Baugspyd og daviter kan stikke litt innover hovedbrygge, så lenge dette ikke er til hinder for andre. Gummibåter etc skal ikke lagres på brygga. 
 13. Fendring må skje fra båten. Eventuell fendring av utriggere etc må avtales med utleier.
 14. Strøm må bestilles hos Utleier, før tilkobling. Leier er ansvarlig for at strømmen i båten er i forkriftsmessig godkjent stand inkl skjøteledningen. Forårsaker leiers båt strømbrudd kan dette medføre kostnader for leier.
 15. Det skal være orden i havna og søppel skal henlegges på anviste steder. 

Mindre mengder farlig avfall kan leveres til Hankø Marina´s miljøstatsjon eller til Frevar på Øra i Fredrikstad. Adresse: Habornveien 61, 1630 Gamle Fredrikstad. 

 1. Hunder skal føres i bånd på området. Hundeeiere skal plukke opp etter hunden sin. 
 2. Det skal være ro i havnen etter kl. 23.00. Fyll og bråk aksepteres ikke. 
 3. Bagasjetraller skal settes tilbake etter bruk og ikke hensettes ute på bryggene.
 4. Båtplasser 4 m og større skal melde fra til havneansvarlig når de er borte i helger eller lengre perioder, spesielt i juli. Plassen kan bli brukt som gjesteplass i denne perioden. Andre som er borte fra plassene sine i lengre perioder må også melde fra til havneansvarlig sentralbord 41535333 (mottar ikke sms)
 5. Eksternt arbeid på båten, som ligger på Hankø Marina, med innleid hjelp til slike tjenester skal være godkjent før adgang til bryggene. PGA brannfarlig er det ikke anledning til fylle båten med drivstoff.
 6. Hvis det oppstår behov ved spesielle anledninger (storm, båt synker, båtbrann, slitasje fortøyningstau, etc) og utleier må gjøre innstats vedr dette, faktureres dette til utleier pr time, etter gjeldende satser.
 7. Bensinbryggene ikke bli brukt som lasterampe. Vi har egne lasteplasser, eller bruk din egen båtplass. Viktig å ikke være til hinder for andre kunder og følge gjeldende havereglement.
 8. Av og på lasting parkering: Må forgå på p-plassene som avsatt til dette. Ikke rett foran inngangen til bryggene. Vi har fått mye tilbakemelding fra andre kunder og våre vareleveringer blir hindret pga denne feilparkeringen.


Korrekt fortøyning av din båt